• หน้า

  • หมวดหมู่

  • แกลเลอรี่รูปบ้านศิลปิน

  • Advertisements

วรรณวิมล เกษางาม

ประวัติและผลงานศิลปิน  วรรณวิมล  เกษางาม

ARTIST BIOGRAPHY: WANWIMOL  KESA-NGAM 

เกิด               14 มกราคม 2512  , สกลนคร , ประเทศไทย

การศึกษา     ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน        ศิลปินอิสระ,ครูสอนศิลปะ และ เป็นสมาชิกกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน

ที่อยู่              หมู่บ้านศิลปินหัวหิน 81 ม.14 ต.หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบฯ 77110 โทร 087- 0477125

                      Email : wanwimol@yahoo.com

ประวัติการแสดงนิทรรศการและผลงานที่สำคัญ 

                   2535      *   ผลงานวิทยานิพนธ์  ภาควิชาทัศนศิลป์  รุ่นที่ 7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมณเทียร  กรุงเทพฯ

    2538     *    กลุ่มธรรมชาติ  ณ AKKO GALLERY  สุขุมวิท  กรุงเทพฯ

                                 *    ศิลปะบนลานดิน ณ RIVERCITY  สี่พระยา กรุงเทพฯ

                                 *    มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ  กาจนาภิเษก  ณ ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ

                   2540     *   ผลงานสีน้ำชุด ดอกไม้ ได้รับการตีพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ โดย ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ

    2542    *    มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ณ ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ

    2546    *   มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ  ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ

                                *    หัวหิน  อาร์ตคลับ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน ประจวบฯ

                    2547    *   ร่วมก่อตั้งและจัดตั้งกองทุน  กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน

                 *    กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ครั้งที่ 1 ชุด เขียนหัวหิน ณ หอศิลป์บ้านศิลปินหัวหิน ประจวบฯ

                                *    มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ณ ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ

                                *    กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2 ณ อาเตอลิเยร์ อาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ (4-29 ต.ค. 47 )

                                *    คอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 1 ณ เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบฯ

      2548  *    กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ครั้งที่ 3 ชุด หัวหินศิลป์ ศรีสรรค์ ณ หอศิลป์บ้านศิลปินหัวหิน  ประจวบฯ

                     (2-30 เม.ย.48)

                                    *    คอนเสิร์ดพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 2 ณ เขาหินเหล็กไฟ หินหิน ประจวบฯ ( พ.ย. 48 )

                                   *    สีสันตลาดน้ำ ณ ยูนิตี้  อาร์ตแกลเลอรี่ หัวหิน ประจวบฯ

                      2549    *     ศิลปินครอบครัว เกษางาม  ณ หอศิลป์บ้านศิลปิน  หัวหิน ประจวบฯ ( ก.ค. 49 )

                                  *     กลุ่มจามจุรี  ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ( 18 ต.ค. – 8 พ.ย. 49)

                                   *     มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี  ณ ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ   (8-24 ธ.ค. 49 )

                                    *     HUAHIN ART FESTIVAL ครั้งที่ 1 ณ หัวหินมาเก็ต วิลเลจ หัวหิน ประจวบฯ ( 2-14 ธ.ค. 49 )

                                    *     คอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 3 ณ เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน  ประจวบฯ (10 ธ.ค. 49)

                      2550     *    สีสันบุษบา ( LADIES PAINTING ) ณ 9 ART GALLERY  เชียงราย ( 6 – 30 ม.ค.50 )

                                   *     มนต์เสน่ห์หัวหิน ( HUAHIN COLOUR ) ณ HAPPY GALLERY หัวหิน ประจวบฯ

                                   *     กลุ่มจามจุรี ชุด บันทึกหัวหิน 2007 ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

                                   *     สีสันบุษบา ( LADIES PAINTING ) ณ หอศิลป์บ้านศิลปิน  หัวหิน ประจวบฯ ( 24  มี.ค.- 25 เม.ย.50 )

                    *    โครงการแสงเทียนหลังกระดานดำ เพื่อหารายได้ช่วยครูผู้ประสบภัยชายแดนใต้  โดย  สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จมาเป็นองค์ประธานการจัดงานและเปิดงาน ณ หอศิลป์บ้านศิลปินหัวหิน  ประจวบฯ ( 22 ก.ย. – 31 ต.ค .50 )                                               

                *    HUAHIN  CAR  PARADE & ART  FESTIVAL  2007 โดย โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลาหัวหินร่วมกับศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ตวิลเลจ  หัวหิน ประจวบฯ ( 1-16 ธ.ค.50 )

                                  *  ร่วมทีมศิลปิน เขียนภาพสด  พระบรมสาทิสลักษณ์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ที่สุด ในวาระเฉลิมฉลอง ครบรอบ 80 พรรษาโดย 80 ศิลปิน ภายในเวลา 80 ชั่วโมง  ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ตวิลเลจ หัวหินประจวบฯ ( 1-4 ธ.ค.50 )   

                                   *    คอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 4 ร่วมทีม กลุ่มศิลปินหัวหินเขียนภาพสดและแสดงภาพเขียน เพื่อประมูล และจำหน่ายหารายได้ สมทบทุนชมรมพิทักษ์หัวหิน ณ เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบฯ ( 9 ธ.ค. 50)

                     2551     *    กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน [ HUAHIN IMPRESSIONIST ] ณ หอศิลป์บ้านศิลปินหัวหิน

                                  *   ร่วมทีม กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน มอบภาพเขียน เพื่อประดับตกแต่งภายในโรงพยาบาลหัวหิน โดยมีนายไชยา สะสมทรัพย์ รมต.กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลหัวหินประจวบฯ  ( 31 มี.ค.51 )

                                 *   ร่วมทีม กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ในงาน HUAHIN JAZZ FESTIVAL พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการศิลปะกลางหาดหัวหิน และร่วมเทศกาลดนตรีแจ๊สในเมือง ในเวลาต่อมา ( 13-14,19-21 มิ.ย.51 )

                                 *  ร่วมทีม กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ในกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ออกร้านและจัดกิจกรรมเขียนภาพฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ  คิดแตกต่างแต่ไม่แตกแยก เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง  ณ ลานหอนาฬิกา ถนนเพชรเกษม หัวหิน ( 31 ธ.ค.51)  

                     2552    *   ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการสอนศิลป์ ออกอากาศทางไทยทีวี ณ บ้านศิลปินหัวหิน  ประจวบฯ                                                                                                   

                                 *  ร่วมต้อนรับ ศิลปินทิเบต  NGANDAK – WOONGMOO ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง ชาติ โดย บ้านศิลปินหัวหินและ MR.RAY ROMESTANT : COLLECTOR ณ บ้านศิลปินหัวหิน ประจวบฯ ( 17 ก.พ.52 )

                                *   มหกรรมสีน้ำซีคอนสแควร์  ณ  อาร์ตสแควร์ ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้า SEACON SQUARE กรุงเทพฯ   ( 22 พ.ค.-22 ก.ค.52 )                  

                                *    ได้รับเลือกเป็นศิลปินเขียนภาพเพื่อประดับตกแต่งภายใน ที่ประทับรับรองในหลวง- พระราชินีนารถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงส่วนต่างๆ ภายในอาคาร 10 ชั้นของโรงพยาบาลหัวหินศูนย์อุบัติเหตุ และโรคหัวใจฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลหัวหินประจวบฯ  ( ก.ย.52)

                                 *    เดินทางไป ประเทศทิเบตและเนปาล ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ โดย บ้านศิลปินหัวหินและ MR.RAY ROMESTANT : COLLECTOR ( 16-25 ก.ย.52 )

                                  *  ได้รับเลือกเป็นศิลปินเขียนภาพสีน้ำมัน “ พลับพลาพระมงกุฎเกล้า สถานีรถไฟหัวหิน ” 1ใน18 ภาพ เป็นของที่ระลึก มอบให้ แด่ ผู้นำอาเซียน ในการประชุม 15th ASIAN SUMMIT ณ ดุสิตธานีรีสอร์ทแอนด์โปโลหัวหิน ประจวบฯ ในนามรัฐบาลไทย  ( ต.ค.52 )

                                  *    รังสรรค์ผลงานกีตาร์จากวัสดุรีไซเคิลจากทะเล ประมูลในงานคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน 2009  รายได้สมทบทุนชมรมพิทักษ์ หัวหินพร้อมทั้งนำทีมศิลปิน ร่วมกันเพ้นท์เสื้อยืดสดๆจำหน่ายนำรายได้เข้าชมรม ณ จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟหัวหิน ประจวบฯ ( 6 ธ.ค.52 )

                                 *     ตลาดนัดงานศิลป์ แกลเลอรี่ใต้ร่มไม้ โดย กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ณ บ้านศิลปินหัวหิน ประจวบฯ ( 29 ธ.ค.52- 4 ม.ค.53  )

                     2553    *   เป็นศิลปินวิทยากรและแสดงผลงานใน เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่1 ( HUAHIN ART FESTIVAL 2010 ) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หมู่บ้านศิลปินหัวหิน  ประจวบฯ ( 15-17 เม.ย.53 )

ภาพผลงาน

 สวนสวรรค์ , สีน้ำและเส้นปากกาบนกระดาษ  25 x 57 cm. 2010                                           

%d bloggers like this: